Minh Thanh Piano là nhà bán lẻ trống hàng đầu tại TP.HCM với các thương hiệu đẳng cấp quốc tế từ bộ trống jazz đến bộ trống điện, từ dòng cao cấp đến trung bình phù hợp với mọi đối tượng từ biểu diễn chuyên nghiệp, nghiệp và học tập.

Đối với bộ trống jazz, bao gồm các thương hiệu: trống Premier, trống Cadeson, trống Pearl, trống Lazer.

Đối với bộ trống điện, bao gồm các thương hiệu: trống điện Roland, trống điện Soundking.

banner trong