Cung cấp các mặt hàng phụ kiện dành cho trống điện như dùi trống, ghế trống, pedal trống, bộ kick trống bass..., với các thương nổi tiếng như Roland, Lazer