Trống Pearl Vison Birch Artisian 825 Grey Yellow

Liên hệ

Mô tả ngắn
Trống Pearl Vison Birch Artisian 825 Grey Yellow

Thông tin sản phẩm

Trống Pearl Vison Birch Artisian 825 Grey Yellow

Size trống VBA825EXP:

Snare Tom1 Tom2 Floor Kick
14"x5,5" 10"x07" 12"x08" 16"x16" 22"x18" 


Đặt hàng
  • Tên sản phẩm: Trống Pearl Vison Birch Artisian 825 Grey Yellow
  • Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Trả góp
  • Tên sản phẩm: Trống Pearl Vison Birch Artisian 825 Grey Yellow
  • Giá bán: Liên hệ
Đăng ký