Trống Pearl Vison Birch Artisian 825 Grey Yellow

Trống Pearl Vison Birch Artisian 825 Grey Yellow

Vui lòng gọi

Thông số sản phẩm

Trống VBA + Hardware HWP-930 (không bao gồm Cymbal và ADP-20)

Pearl

Miễn phí nội thành TPHCM

Trung Quốc

Thông tin sản phẩm

Trống Pearl Vison Birch Artisian 825 Grey Yellow

Size trống VBA825EXP:

Snare Tom1 Tom2 Floor Kick
14"x5,5" 10"x07" 12"x08" 16"x16" 22"x18" 


Bình luận

0 bình luận