Lịch thuê hội trường Việt Thương 369 tháng 12/2016

Cập nhật lịch thuê hội trường đến 19/12/2016

Thời gian: 12-2016

Hotline: 0937.405.689

Email: phuong.nht@pianominhthanh.com hoặc phuongthai@vietthuong.com.vn

>>> Xem thông tin: CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG

**Nếu bạn có nhu cầu nhanh tay nhấn vào " Đăng Ký Ngay" dưới đây:

dang ky thue hoi truong

THÁNG 12-2016
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
       1  2  3  4
       Sáng  Sáng  Sáng  Sáng
       Chiều  Chiều  Chiều  Chiều
       Tối  Tối  Tối  Tối
 5  6   7  8  9  10  11
 Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng
 Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều
 Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối
 12  13  14  15  16  17  18
 Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng
 Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều
 Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối
 19  20  21  22  23  24  25
 Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng
 Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều
  Tối   Tối   Tối   Tối   Tối   Tối   Tối
 26  27  28  29  30  31  
 Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  
 Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  
 Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  

GHI CHÚ:

  • Sáng: 08h00 – 12h00
  • Chiều: 13h00 – 17h00
  • Tối: 18h00 – 22h00
Đã thuê           
Còn trống