Lịch thuê hội trường Việt Thương 369 tháng 01/2017

Cập nhật lịch cho thuê hội trường đến 19/12/2016

Thời gian: 01-2017

Hotline: 0937.405.689

Email: phuong.nht@pianominhthanh.com hoặc phuongthai@vietthuong.com.vn

>>> Xem thông tin: CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG

**Nếu bạn có nhu cầu nhanh tay nhấn vào " Đăng Ký Ngay" dưới đây:

dang ky thue hoi truong


THÁNG 01-2017
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
             1
             Sáng
             Chiều
             Tối
 2  3  4  5  6  7  8
 Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng
 Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều
 Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối
 9  10  11  12  13  14  15
 Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng
 Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều
 Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối
 16  17  18  19  20  21  22
 Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng
 Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều
  Tối   Tối   Tối   Tối   Tối   Tối   Tối
 23  24  25  26  27  28  29
 Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng  Sáng
 Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều  Chiều 
 Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối  Tối 
 30  31          
 Sáng  Sáng          
 Chiều  Chiều          
 Tối  Tối          

GHI CHÚ:

  • Sáng: 08h00 – 12h00
  • Chiều: 13h00 – 17h00
  • Tối: 18h00 – 22h00
Đã thuê           
Còn trống