Sheet nhạc piano Happy New Year | ABBA

Minh Thanh Piano gửi đến quý khách hàng sheet nhạc piano Happy New Year, một trong những bài hát được yêu thích và sử dụng nhiều nhất trong dịp năm mới

Bài hát Happy New Year đã đi vào lòng người từ khi được nhóm ABBA biểu diễn đầu tiên, đồng thời nó mặc định trở thành bài hát sử dụng trong dịp năm mới và vô tình trở thành món ăn tinh thần của mọi người dân thế giới.

Với Sheet nhạc piano Happy New Year, bạn không chỉ chơi rải ngón đàn piano, mà còn chơi với đàn organ/keyboard, đàn guitar, piano điện...

Xem clip bài hát Happy New Year | ABBA

Để download bản PDF, các bạn click vào từ khóa: sheet nhạc piano happy new year

Xem lời bài hát Happy New Year | ABBA

No more champagne 
And the fireworks are through 
Here we are, me and you 
Feeling lost and feeling blue 
It's the end of the party 
And the morning seems so grey 
So unlike yesterday 
Now's the time for us to say... 

Happy new year 
Happy new year 
May we all have a vision now and then 
Of a world where every neighbour is a friend 
Happy new year 
Happy new year 
May we all have our hopes, our will to try 
If we don't we might as well lay down and die 
You and I 

Sometimes I see 
How the brave new world arrives 
And I see how it thrives 
In the ashes of our lives 
Oh yes, man is a fool 
And he thinks he'll be okay 
Dragging on, feet of clay 
Never knowing he's astray 
Keeps on going anyway... 

Happy new year 
Happy new year 
May we all have a vision now and then 
Of a world where every neighbour is a friend 
Happy new year 
Happy new year 
May we all have our hopes, our will to try 
If we don't we might as well lay down and die 
You and I 

Seems to me now 
That the dreams we had before 
Are all dead, nothing more 
Than confetti on the floor 
It's the end of a decade 
In another ten years time 
Who can say what we'll find 
What lies waiting down the line 
In the end of eighty-nine... 

Happy new year 
Happy new year 
May we all have a vision now and then 
Of a world where every neighbour is a friend 
Happy new year 
Happy new year 
May we all have our hopes, our will to try 
If we don't we might as well lay down and die 
You and I