Piano pedal DP – 10

Chân Pedal Piano Roland PD-10 được thiết kế theo tiêu chuẩn và kết nối dễ dàng với các loại đàn keyboard hoặc piano điện.

Vui lòng gọi

Thông số sản phẩm

Roland

China

Thông tin sản phẩm

Chân Pedal Piano Roland PD-10 được thiết kế theo tiêu chuẩn và kết nối dễ dàng với các loại đàn keyboard hoặc piano điện.


Bình luận

0 bình luận