Pedal Lazer PDS-748

Chân Pedal Lazer PDS-748 dành cho trống Bass, thiết kế đơn giản và đúng chuẩn phù hợp với các loại trống bass và các loại kick cho trống điện tử.

950.000 VND

Thông số sản phẩm

Lazer

Thông tin sản phẩm

Chân Pedal Lazer PDS-748 dành cho trống Bass, thiết kế đơn giản và đúng chuẩn phù hợp với các loại trống bass và các loại kick cho trống điện tử.

Bình luận

0 bình luận