Pedal Keyboard Roland PD-2

Pedal Roland PD-2 thường dùng kết hợp với các loại đàn keyboard/organ thuận tiện cho việc tạo tiếng vang trong quá trình chơi nhạc.

Vui lòng gọi

Thông số sản phẩm

Roland

China

Thông tin sản phẩm

Pedal Roland PD-2 thường dùng kết hợp với các loại đàn keyboard/organ thuận tiện cho việc tạo tiếng vang trong quá trình chơi nhạc.

Bình luận

0 bình luận