Máy đánh nhịp Metronome

Máy đánh nhịp Metronome sử dụng trong quá trình học piano. Máy đánh nhịp (Metronome) là một thiết bị cơ học hoặc điện tử để giữ đều nhịp và tốc độ. Ta có thể điều chỉnh tốc độ (tempo) nhanh hay chậm.

Vui lòng gọi

Thông số sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Máy đánh nhịp Metronome sử dụng trong quá trình học piano. Máy đánh nhịp (Metronome) là một thiết bị cơ học hoặc điện tử để giữ đều nhịp và tốc độ. Ta có thể điều chỉnh tốc độ (tempo) nhanh hay chậm.Bình luận

0 bình luận