Lịch thuê phòng múa-nhảy Việt Thương 369 tháng 05/2017

Phòng nhảy, phòng múa Việt Thương Music 369 cập nhật lịch cho thuê tháng 05-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Cập nhật lịch cho thuê hội trường tháng 05-2017

Thời gian: 05-2017

Hotline: 0937.405.689

Email: phuong.nht@pianominhthanh.com hoặc phuongthai@vietthuong.com.vn

>>> Xem thông tin: CHO THUÊ PHÒNG TẬP NHẢY, TẬP MÚA

**Nếu bạn có nhu cầu nhanh tay nhấn vào " Đăng Ký Ngay" dưới đây:

dang ky thue hoi truong


THÁNG 05-2017
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
 1
             09:00-10:30
           10:30-11:30  10:30-11:30
     18:00-19:00    17:00-18:30  17:00-18:30  17:00-18:30
8 9 10 11 12 13 14
             09:00-10:30
           10:30-11:30  10:30-11:30
 18:00-19:00    18:00-19:00    17:00-18:30 17:00-18:30  17:00-18:30
15 16 17 18 19 20 21
             09:00-10:30
           10:30-11:30  10:30-11:30
 18:00-19:00    18:00-19:00    17:00-18:30  17:00-18:30  17:00-18:30
22 23 24 25 26 27 28
             09:00-10:30
           10:30-11:30  10:30-11:30
 18:00-19:00    18:00-19:00    17:00-18:30  17:00-18:30  17:00-18:30
29 30 31        
             
             
 18:00-19:00    18:00-19:00        
             
             
             
             

GHI CHÚ:

  • Sáng: 08h00 – 12h00
  • Chiều: 13h00 – 17h00
  • Tối: 18h00 – 20h00