Lịch thuê hội trường tháng 09/2017

Hội trường âm nhạc, sự kiện, hội nghị Việt Thương Music 369 cập nhật lịch đặt thuê hội trường tháng 09-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê hội trường tháng 08/2017

Hội trường âm nhạc, sự kiện, hội nghị Việt Thương Music 369 cập nhật lịch đặt thuê hội trường tháng 08-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê hội trường tháng 05/2017

Hội trường âm nhạc, sự kiện, hội nghị Việt Thương Music 369 cập nhật lịch đặt thuê hội trường tháng 05-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê phòng múa-nhảy tháng 07/2017

Phòng nhảy, phòng múa Việt Thương Music 369 cập nhật lịch cho thuê tháng 07-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê phòng múa-nhảy tháng 06/2017

Phòng nhảy, phòng múa Việt Thương Music 369 cập nhật lịch cho thuê tháng 06-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê hội trường Việt Thương 369 tháng 04/2017

Hội trường âm nhạc, sự kiện, hội nghị Việt Thương Music 369 cập nhật lịch đặt thuê hội trường tháng 03-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê phòng múa-nhảy Việt Thương 369 tháng 05/2017

Phòng nhảy, phòng múa Việt Thương Music 369 cập nhật lịch cho thuê tháng 05-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê phòng múa-nhảy Việt Thương 369 tháng 04/2017

Phòng nhảy, phòng múa Việt Thương Music 369 cập nhật lịch cho thuê tháng 04-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê phòng múa-nhảy Việt Thương 369 tháng 03/2017

Phòng nhảy, phòng múa Việt Thương Music 369 cập nhật lịch cho thuê tháng 03-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê hội trường Việt Thương 369 tháng 03/2017

Hội trường âm nhạc, sự kiện, hội nghị Việt Thương Music 369 cập nhật lịch đặt thuê hội trường tháng 03-2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê hội trường Việt Thương 369 tháng 02/2017

Hội trường âm nhạc, sự kiện, hội nghị Việt Thương Music 369 cập nhật lịch đặt thuê hội trường tháng 02/2017 tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê hội trường Việt Thương 369 tháng 01/2017

Hội trường âm nhạc, sự kiện, hội nghị Việt Thương Music 369 cập nhật lịch đặt thuê hội trường tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Lịch thuê hội trường Việt Thương 369 tháng 12/2016

Hội trường âm nhạc, sự kiện, hội nghị Việt Thương Music 369 cập nhật lịch đặt thuê hội trường tại địa chỉ 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM