Tổng hợp nhạc midi Việt Nam theo chữ cái A-Z

Minh Thanh Piano chia sẻ kho dữ liệu file midi Việt Nam được thống kê theo thứ tự từ a-z, tiện ích download và sử dụng theo thống kê cho đàn organ

Tổng hợp file midi Việt Nam của Minh Thanh Piano thống kê theo thứ tự từ A-Z

Bạn download theo các link sau:

0-9: http://www.mediafire.com/download/698p52ierai06cn/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-0-9.rar

A: http://www.mediafire.com/download/u590bx348970lmn/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-a.rar

B: http://www.mediafire.com/download/6ayf8qi7ql2540i/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-b.rar

C: http://www.mediafire.com/download/4103m24trdrro5q/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-c.rar

D: http://www.mediafire.com/download/24xcacc97a2kocn/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-d.rar

E: http://www.mediafire.com/download/zzh9068c21j93q3/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-e.rar

G: http://www.mediafire.com/download/mw3mpnkcute1mft/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-g.rar

H: http://www.mediafire.com/download/29l7l4c73odao3c/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-h.rar

K: http://www.mediafire.com/download/4d6978r087jcakm/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-k.rar

L: http://www.mediafire.com/download/m7jc9ldzzaqosot/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-l.rar

M: http://www.mediafire.com/download/3vb3c0cv6ntmnrv/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-m.rar

N: http://www.mediafire.com/download/fzm1yyqrhzey9lc/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-n.rar

O: http://www.mediafire.com/download/fbmney20oakj2ea/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-o.rar

P: http://www.mediafire.com/download/lyh8d6ucd5vjbrd/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-p.rar

Q: http://www.mediafire.com/download/yx1ph4sp1m4d15x/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-q.rar

R: http://www.mediafire.com/download/2rexomv7w3sw3jr/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-r.rar

S: http://www.mediafire.com/download/jrjvfg7gbs4q4cs/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-s.rar

T: http://www.mediafire.com/download/mauibgwf9la27pp/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-t.rar

U: http://www.mediafire.com/download/u2s45n11clpim1t/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-u.rar

V: http://www.mediafire.com/download/cvtbwl6fycjmnrf/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-v.rar

X: http://www.mediafire.com/download/q564840ty9fm14m/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-x.rar

Y: http://www.mediafire.com/download/ury0pm7x0ze7923/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-y.rar.