Kho style dành cho Roland BK

Kho style Roland khủng cho anh chị em biểu diễn hoặc sử dụng Roland kiếm bánh, Minh Thanh Piano sưu tầm chia sẻ

Đàn organ Roland mạnh mẽ trong band show chuyên nghiệp, vì sự tiện ích, kho dữ liệu, âm thanh cực mạnh mẽ, dầy của nó

Trên hết anh em chúng ta cần kho dữ liệu để khai thác hết công suất của dòng đàn organ Roland BK này nhằm phục vụ nhu cầu biểu diễn, học tập và cả giải trí phong phú

Hãy tuần tự download style Roland được sắp xếp theo bảng chữ cái sau

A: http://www.mediafire.com/download/ygkw1r3k615yei7/dieu-roland-bk3-A.rar

B: http://www.mediafire.com/download/1dc3x3ckdxgz25n/dieu-roland-bk3-B.rar

C: http://www.mediafire.com/download/n4zolxos11io54a/dieu-roland-bk3-C.rar

D: http://www.mediafire.com/download/5hjjhi434mygv9l/dieu-roland-bk3-D.rar

E: http://www.mediafire.com/download/bruwwc5kb9v9cv7/dieu-roland-bk3-E.rar

G: http://www.mediafire.com/download/3p2x7tdd81sub1e/dieu-roland-bk3-G.rar

H: http://www.mediafire.com/download/5pqyw1ytwk5mdmz/dieu-roland-bk3-H.rar

K-I: http://www.mediafire.com/download/fgta7x5gprzw5kc/dieu-roland-bk3-K-I.rar

L-M: http://www.mediafire.com/download/dcrpgcz8cy03bly/dieu-roland-bk3-L-M.rar

N-O: http://www.mediafire.com/download/lr4lxr57h9s2xhz/dieu-roland-bk3-N-O.rar

P-Q: http://www.mediafire.com/download/2wwemspg915bc68/dieu-roland-bk3-P-Q.rar

R-I: http://www.mediafire.com/download/ve6ya2qlnh4cp6c/dieu-roland-bk3-R-I.rar

S: http://www.mediafire.com/download/mlyldyg3ht2wa4k/dieu-roland-bk3-S.rar

T: http://www.mediafire.com/download/zllbk945ct7bd9j/dieu-roland-bk3-T.rar

U-V: www.mediafire.com/download/4h3s5vhc7xmbd9n/dieu-roland-bk3-U-V.rar

X-Y: http://www.mediafire.com/download/47bdmtu5174jy83/dieu-roland-bk3-X-Y.rar

Minh Thanh Piano sẽ tiếp tục cập nhật cho sự phát triển và tiện ích sử dụng Organ Roland

Thông tin tư vấn thêm gọi số 0949.076.789