Cập nhật Ver 1.11 cho đàn organ Roland E-A7

Minh Thanh Piano hướng dẫn chi tiết quá trình cập nhật phần mềm phiên bản mới Ver 1.11 mới cho đàn organ Roland E-A7.

Cập nhật Ver 1.10 cho đàn organ Roland E-A7

Minh Thanh Piano hướng dẫn chi tiết quá trình cập nhật phần mềm phiên bản mới Ver 1.10 cho đàn organ Roland E-A7.

Hướng dẫn cập nhật Ver 1.06 cho đàn Roland E-A7

Minh Thanh Piano chia sẻ đến các bạn và quý khách hàng cách cập nhật Ver 1.06 cho đàn Roland E-A7.

Cập nhật dữ liệu mới nhất cho đàn Roland EA7

Minh Thanh PIANO xin giới thiệu đến các bạn đang sử dụng đàn Roland E-A7 bản dữ liệu mới nhất ver 1.10 với những nâng cấp mới.

Hướng dẫn load tiếng cho đàn organ Roland

Minh Thanh Piano chia sẻ đến quý khách hàng và các bạn gần xa các hướng dẫn load tiếng vào đàn organ Roland

Hướng dẫn sử dụng đàn organ Roland E-A7

Minh Thanh Piano gửi đến quý khách hàng và các bạn đang sử dụng đàn organ Roland E-A7, bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng đàn Roland E-A7.

Hướng dẫn sử dụng piano điện Casio PX-760

Minh Thanh Piano gửi bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh piano điện Casio Privia PX-760 đến các bạn và quý khách hàng đã mua piano điện PX-760

Hướng dẫn sử dụng piano điện Casio PX-780

Minh Thanh Piano gửi đến các bạn và quý khách hàng đã mua piano điện Casio PX-780 tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh các tính năng cơ bản trên cây đàn piano điện Casio Privia PX-780

Hướng dẫn sử dụng piano điện Casio PX-350

Minh Thanh Piano gửi đến các bạn gần xa và các quý khách hàng bộ tài liệu sách hướng dẫn sử dụng cây đàn piano điện Casio Privia PX-350

Hướng dẫn sử dụng piano điện Casio PX-150

Minh Thanh Piano gửi đến các bạn và quý khách hàng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh các tính năng cơ bản trên cây đàn piano điện Casio PX-150

Hướng dẫn sử dụng piano điện Casio AP-260

Minh Thanh Piano chia sẻ đến các bạn và quý khách hàng tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh piano điện Casio Celviano AP-260

Hướng dẫn sử dụng nhanh organ Casio WK-240

Kho dữ liệu Minh Thanh Piano chia sẻ đến các bạn đang sở hữu cây đàn organ Casio WK-240, bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng file mềm, giúp bạn thao tác nhanh các chức năng cơ bản trên cây đàn.

Hướng dẫn sử dụng organ Casio CTK-1300

Minh Thanh Piano chia sẻ đến các bạn đang sở hữu cây đàn organ Casio CTK-1300 với bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh các chức năng chính trên cây đàn Casio CTK-1300

Hướng dẫn sử dụng piano điện Roland RP-301R

Minh Thanh Piano chia sẻ đến các bạn đang sở hữu cây đàn piano điện Roland RP-301R bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh đàn piano điện Roland RP-301R với cách sử dụng các chức năng dễ dang.

Hướng dẫn sử dụng piano điện Casio CDP-230R

Chia sẻ đến các bạn gần xa bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh đàn piano điện Casio CDP-230R với cac thao tác cài đặt các chức năng nhanh chóng nhất và dễ dàng.

Hướng dẫn sử dụng piano điện Roland RP-401R

Minh Thanh Piano chia sẻ đến các bạn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh các thao tác cũng như các chức năng trên cây đàn piano Roland RP-401R

Hướng dẫn sử dụng organ Casio CTK-5200

Minh Thanh Piano chia sẻ đến các bạn đang sở hữu cây đàn organ Casio CTK-5200 bộ sách hướng dẫn nhanh các tính năng cơ bản trên cây đàn CTK-5200

Hướng dẫn sử dụng organ Casio CTK-4400

Minh Thanh Piano chia sẻ đến các bạn đang sở hữu cây đàn organ Casio CTK-4400 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh các tính năng cơ bản trên cây đàn organ Casio CTK-4400