Hình ảnh tiệc Teabreak tại giới thiệu bất động sản Forest City

Tổng hợp một số hình ảnh tiệc Teabreak trà bánh cho một sự kiện giới thiệu sản phẩm bất động sản tại Forest City đã diễn ra.

Hình ảnh tiệc Teabreak tại bất động sản Skyland

Tổng hợp một số hình ảnh tiệc Teabreak trà bánh cho một sự kiện giới thiệu sản phẩm của bất động sản Skyland đã diễn ra.

Hình ảnh tiệc Tea-Break của thương hiệu Magalas

Tổng hợp một số hình ảnh tiệc Tea-Break trà bánh cho một sự kiện khai trương của thương hiệu Magalas đã diễn ra.

Hình ảnh tiệc Tea-Break diễn ra ngày 06/07/2019

Tổng hợp một số hình ảnh tiệc Tea-Break trà bánh cho một sự kiện đã diễn ra vào ngày 06 tháng 07 năm 2019

Hình ảnh 1 tiệc Tea-Break tại địa điểm sự kiện Điện Biên Phủ

Tổng hợp một số hình ảnh tiệc Tea-Break trà bánh cho một sự kiện tại địa điểm sự kiện hội trường Việt Thương Music 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Hình ảnh tiệc Tea-Break tại VT369

Tổng hợp các hình ảnh tiệc Tea-Break cho các sự kiện tại hội trường Việt Thương Music 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM