Hình ảnh tiệc Tea-Break của thương hiệu Magalas

Tổng hợp một số hình ảnh tiệc Tea-Break trà bánh cho một sự kiện khai trương của thương hiệu Magalas đã diễn ra.

Hình ảnh tiệc Tea-Break diễn ra ngày 06/07/2019

Tổng hợp một số hình ảnh tiệc Tea-Break trà bánh cho một sự kiện đã diễn ra vào ngày 06 tháng 07 năm 2019

Hình ảnh 1 tiệc Tea-Break tại địa điểm sự kiện Điện Biên Phủ

Tổng hợp một số hình ảnh tiệc Tea-Break trà bánh cho một sự kiện tại địa điểm sự kiện hội trường Việt Thương Music 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Hình ảnh tiệc Tea-Break tại VT369

Tổng hợp các hình ảnh tiệc Tea-Break cho các sự kiện tại hội trường Việt Thương Music 369 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM