Drum &percussion pedal DP – 8

Cửa hàng chúng tôi chuyên cung cấp DP-8 Drum & Percussion Pedal dòng trong chơi đàn điện và đàn Organ..

631.500 VND

Thông số sản phẩm

China

Thông tin sản phẩm

DP-8 Drum & Percussion Peda


Bình luận

0 bình luận