Chuyên mục giới thiệu đàn guitar Fender acoustic, modern và kể cả guitar điện, phục vụ phong phú nhu cầu sử dụng từ giải trí cá nhân đến biểu diễn chuyên nghiệp