Công ty Minh Thanh PIANO phân phối nhạc cụ chính hãng

Piano BrandNew

Mới dan piano kohler campbell kc 115d
Đàn Piano Kohler & Campbell KC-115D

49.900.000 VND

66.500.000 VND

Mới dan piano kawai k300 black
Đàn Piano Kawai K-300

132.200.000 VND

148.000.000 VND

Mới dan piano kawai nd-21
Đàn Piano Kawai ND-21

72.900.000 VND

Mới dan Piano Kawai GL-10
Đàn Piano Kawai GL-10

252.900.000 VND

281.000.000 VND

Piano điện

Mới dan piano dien casio px-160
Piano điện Casio PX-160

11.850.000 VND

14.850.000 VND

Mới dan-piano-dien-roland-fp-30
Đàn Piano Điện Roland FP-30

16.720.000 VND

20.900.000 VND

Mới dan piano dien casio px-870
Piano điện Casio PX-870

18.350.000 VND

23.350.000 VND

Mới piano dien roland hp603 rw
Piano điện Roland HP603

33.520.000 VND

41.900.000 VND

Đàn Keyboard

Mới dan organ cho be 2550
Organ Casio CTK-2550

2.900.000 VND

3.810.000 VND

Mới
Organ Casio CT-X800

4.500.000 VND

5.720.000 VND

Mới
Đàn Organ Roland E-X20

5.280.000 VND

6.600.000 VND